Vložit inzerát Vložit poptávku Rozšířené vyhledávání Přihlášení Registrace

V rámci provozu serveru pronajmy.cz (dále jen Server) umožňuje Správce služby uživatelům vkládat na Server obrazové a textové informace (dále jen Data). Server dále tyto informace zobrazuje, zasílá, maže nebo je jinak zpracovává.
Uživatelem Serveru je každý, kdo Server používá, kdy užíváním souhlasí s těmito Podmínkami. Dále každá osoba nebo společnost, která se v souladu s těmito Podmínkami registruje a/nebo se již zaregistrovala.
Při užívání služeb Serveru je uživatel povinen sdělit platnou e-mailovou adresu či jiné údaje požadované správcem.
Uživatel nesmí používat služeb Serveru k účelům odporujícím zákonům České republiky nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru používat způsobem, kdy by mohl server poškodit či omezit jeho funkce.
Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl při registraci. Autorem těchto e-mailů je Správce a takové zprávy nejsou považovány za tzv. spam. Nesouhlas se zasíláním těchto zpráv může uživatel oznámit Správci.
Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a bez jejich předchozího oznámení služby Serveru měnit nebo inovovat.
Správce je oprávněn měnit ustanovení těchto Podmínek bez omezení. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na Serveru. Je v zájmu každého Uživatele, aby sledoval aktuální znění Podmínek.
Uživatel Serveru je povinen pravidelně sledovat změny Podmínek. Bude-li pokračovat v užívání Serveru i po provedení těchto změn Správcem Serveru, má se za to, že změny bez výhrad akceptuje.
Provozovatelem serveru je Realixa s.r.o., se sídlem Pionýrů 683, 783 91 Uničov, Ič. 05597056, Dič. CZ05597056

Tyto podmínky jsou platné ode dne zveřejnění.

 

 

Zásady používání souborů cookies


Co jsou soubory cookies

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie. Jde o malé soubory, které ukládají informace ve Vašem internetovém prohlížeči. Většinou slouží k rozlišování uživatelů. Uživatel však není na základě těchto informací identifikovatelný.

Soubory cookies nám pomáhají např.:

- v lepší správné funkčnosti našich stránek, v jednodušším nákupu
- při pamatování přihlašovacích údajů zákazníků - nemusí je opakovaně zadávat
- při zjišťování, které stránky a funkce návštěvníci používají

Některé soubory cookie pak mohou ukládat informace, které jsou využívány třetími stranami a které podporují naše aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze uživatele rozpoznat.

Odmítnutí používání cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče/browseru. Většina prohlížečů cookie automaticky přijímá ve výchozím nastavení. Jejich používání lze v nastavení odmítnout - nebo nastavit používání jen některých souborů cookie.